Direktør
Direktør

Bo Grønfeldt
Tlf: 2898 9590
bg@groenfeldt-elementer.dk

Erhverv

Mandskabs indkvartering

Forslag til hvordan mandskabs indkvartering kunne se ud.

Dette kunne være relevant for minedrift eller større olie projekter.

Ring eller skriv for at høre nærmere.